İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i; şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday ve diğer tarım emtiaları fiyatlarını ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, tarım emtialarına dayalı yabancı yatırım fonlarının katılma paylarına, tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına dayalı yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarına yatırılır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 07.06.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJT
Fon Toplam Değeri 191.210.905,91
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,433597
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2021 - 25.01.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
2,12
6,11
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%65 Bloomberg Agriculture Subindex Getiri Endeksi + %35 BIST Gıda İçecek Getiri Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.