İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yerli ve yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 23.11.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IOG
Fon Toplam Değeri 144.687.355,19
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,136617
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,90 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 27.10.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
10,52
15,66
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg’de ilan edilen “XAG” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.