İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yerli ve yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 23.11.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IOG
Fon Toplam Değeri 212.898.430,98
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,691690
Fon Risk Değeri 7
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,90 %

Varlık Dağılımı (%)

Kıymetli Madenler %88,70
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %5,29
Ters Repo %3,65
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2,36
Diğer %0,00

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
10,69
14,06

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg’de ilan edilen “XAG” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.