İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU (ATAK)

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 28.04.2022
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IPG
Fon Toplam Değeri 77.422.628,53
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,898641
Fon Risk Değeri 5
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,25 %

Varlık Dağılımı (%)

Fon %89,75
Ters Repo %6,86
Kamu Borçlanma Araçları %2,11
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1,28

28.04.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
8,22
6,23

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %2

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.