İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve borçlanma araçlarına yatırılacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 09.05.2018
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IPJ
Fon Toplam Net Değeri 76,284,377.29
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1.247211
Risk Değeri 5
*Fonun Standart Sapması -
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.00 %
Fon Yöneticisi Özgür Sungu
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 27.02.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
3.52
5.98
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%60 Nasdaq Composite Endeksi, %10 Bloomberg Barclays Series-E US Govt 5-7 Yr Bond Index, %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %5 BIST 100 Endeksi, %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.