İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 25.01.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu ITP
Fon Toplam Değeri 227.435.366,17
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,807462
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,50 %

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %72,24
Özel Sektör Borçlanma Araçları %21,93
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3,57
Ters Repo %2,22
Diğer %0,04

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-7,02
-7,02

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%50 NASDAQ-100 Notional Net Total Return Endeksi + %25 S&P Global 1200 Information Technology Net Total Return Endeksi +%5 BIST Teknoloji Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.