İŞ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 16.02.2022
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu ITV
Fon Toplam Değeri 230.335.373,54
Fon Birim Fiyatı (USD) 0,957871
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 50.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 50.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %99,99
Ters Repo %0,01

16.02.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-4,21
0,17

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.