İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON

Temel Bilgiler

Fon, mevcut mevduat faizi seviyelerinin üzerinde, istikrarlı getiri yaratma amacıyla ağırlıklı olarak TL cinsinden getiri sağlayan enstrümanlara yatırım yapmaktadır. Bunun yanı sıra para piyasalarında oluşan arbitraj imkanlarından faydalanmak amacıyla borçlanarak kaldıraçlı işlemler yapabilir. Fonun döviz cinsi varlıkları vadeli işlemlerle yönetilmektedir. Fon, piyasa koşulları ve portföy yönetimi beklentileri çerçevesinde aktif olarak yönetilir. Fon, birikimlerini orta uzun vadeli yatırım perspektifi ile değerlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 27.02.2015
Fon Devir Tarihi 14.05.2015
Fon Kodu IYR
Fon Toplam Değeri 108.159.859,45
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,041453
Fon Risk Değeri 4
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
8,01
7,09

Eşik Değer

Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi -TL + %2 olarak tanımlanmıştır.

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.