İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST Banka endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TAU
Fon Toplam Net Değeri 63,651,532.41
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.03988
Risk Değeri 7
Fonun Standart Sapması 0.0125
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 22.08280
En Az Alınabilir Pay Adedi 1000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.90 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 05.08.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-29.71
-28.66
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST Banka Endeksi + %5 BIST-KYD Repo Brüt
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.