İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST Banka endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TAU
Fon Toplam Değeri 216.425.567,34
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,071600
Fon Risk Değeri 7
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,90 %

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Varlık Dağılımı (%)

Hisse Senedi %96,81
Borsa Para Piyasası %1,82
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1,37

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
25,73
26,35

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST Banka Endeksi + %5 BIST-KYD Repo Brüt