İŞ PORTFÖY ROBOFON TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON)
Temel Bilgiler
Fon, orta vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen düşük riski tercih eden yatırımcılar için uygundur. Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 12.01.1990
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI4
Fon Toplam Net Değeri 303,423,685.14
Fon Birim Fiyatı (TRL) 85.579728
Risk Değeri 2
Fonun Standart Sapması 0.0006
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 16.70222
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 11.08.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
7.10
5.06
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat + %1
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.