İŞ PORTFÖY ROBOFON TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON)

Temel Bilgiler

Fon, orta vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen düşük riski tercih eden yatırımcılar için uygundur. Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 12.01.1990
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI4
Fon Toplam Değeri 159.703.261,29
Fon Birim Fiyatı (TRL) 121,077761
Fon Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Varlık Dağılımı (%)

Ters Repo %41,82
Özel Sektör Borçlanma Araçları %26,50
Diğer %17,90
Fon %8,30
Kamu Borçlanma Araçları %5,48

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
9,33
6,71

Eşik Değer

Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat + %1