İŞ PORTFÖY ROBOFON DENGELİ DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON)
Temel Bilgiler
Fon orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Fona dahil edilebilecek yurt içi ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı %40’ı geçemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %25’i ve fazlası olamaz. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 02.04.1993
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI7
Fon Toplam Net Değeri 120,925,983.57
Fon Birim Fiyatı (TRL) 9.410364
Risk Değeri 5
*Fonun Standart Sapması 0.0042
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 16.66209
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.00 %
Fon Yöneticisi Özgür Sungu
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 26.05.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
5.19
3.47
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Eşik Değeri KYD Mevduat Endeksi + %1,5 olarak belirlenmiştir.
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.