İŞ PORTFÖY ROBOFON DENGELİ DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON)

Temel Bilgiler

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen, yatırımlarında denge ve istikrar arayan yatırımcılar için uygundur. Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 02.04.1993
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI7
Fon Toplam Değeri 420.136.430,02
Fon Birim Fiyatı (TRL) 16,979833
Fon Risk Değeri 4
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Varlık Dağılımı (%)

Diğer %29,41
Fon %20,26
Özel Sektör Borçlanma Araçları %19,28
Ters Repo %17,20
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %13,85

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
13,24
6,90

Eşik Değer

Fonun Eşik Değeri KYD Mevduat Endeksi + %1,5 olarak belirlenmiştir.