İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse senetlerine, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan strateji ile farklı coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılarak değişen ekonomik konjonktürlerde yatırımcının potansiyel kazancının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 01.11.2000
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TMG
Fon Toplam Değeri 521.608.456,81
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,254284
Fon Risk Değeri 7
En Az Alınabilir Pay Adedi 2.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 2.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,23 %

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %87,29
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %9,93
Ters Repo %2,59
Fon %0,18
Diğer %0,01

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
3,65
4,48

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 S&P Global 100 NTR (net total Return) Endeksi + %5

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.