İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse senetlerine, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan strateji ile farklı coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılarak değişen ekonomik konjonktürlerde yatırımcının potansiyel kazancının yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 01.11.2000
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TMG
Fon Toplam Net Değeri 25,016,647.56
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.066145
Risk Değeri 6
*Fonun Standart Sapması 0.0088
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 0.008682
En Az Alınabilir Pay Adedi 2000
En Az Satılabilir Pay Adedi 2000
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.23 %
Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2017 - 16.12.2018 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
25.57
35.97
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 MSCI WORLD INDEX
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.