İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80 ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon, altın fiyatındaki değişimi yatırımcısına yansıtmayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 14.02.2011
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TTA
Fon Toplam Değeri 521.911.281,86
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,058396
Fonun Standart Sapması 0,0093
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 25,43488
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,90 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 27.10.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
19,24
20,38
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağr. Ort. + %5 BIST-KYD Repo Brüt
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.