İş Portföy Robofon
Para Piyasası Fonları
Borçlanma Araçları Fonları
Karma/Değişken Fonlar
Hisse Senedi Fonları
Uluslararası Fonlar
Emtia Fonları
Katılım Fonları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Koruma Amaçlı Fonlar
Serbest Fonlar
Fonlar Para Birimi Geçerli Olduğu Tarih Birim Pay Değeri Günlük Getiri(%) 1 Aylık Getiri(%) 3 Aylık Getiri(%) Yılbaşından Getiri(%)
İş Portföy Robofon
İŞ PORTFÖY ROBOFON TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON) TRL 20.10.2020 87.681055 0.05 1.26 3.27 9.73
İŞ PORTFÖY ROBOFON DENGELİ DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON) TRL 20.10.2020 10.139036 0.14 2.25 5.02 13.33
İŞ PORTFÖY ROBOFON ATAK DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON) TRL 20.10.2020 1.611786 0.22 3.18 6.67 15.37
Para Piyasası Fonları
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU TRL 20.10.2020 287.292768 0.03 0.76 2.11 6.57
İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI FONU TRL 20.10.2020 1.042647 0.03 0.69 2.07 4.26
Karma/Değişken Fonlar
İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON TRL 20.10.2020 1.006282 0.03 - - 0.63
İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON TRL 20.10.2020 1.929056 -0.70 7.45 27.46 60.11
İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON TRL 20.10.2020 0.027177 0.04 0.70 2.00 -1.68
İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON TRL 20.10.2020 0.206622 0.22 3.85 3.41 11.79
İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON TRL 20.10.2020 0.040642 0.11 1.11 2.44 6.94
Borçlanma Araçları Fonları
İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL 20.10.2020 10.896246 0.02 0.59 1.62 5.73
İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL 20.10.2020 0.023899 0.03 0.70 1.46 6.21
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL 20.10.2020 0.040987 0.01 0.58 1.57 5.83
İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL 20.10.2020 1.648147 0.02 0.57 1.56 5.91
İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL 20.10.2020 119.288939 0.02 0.58 -0.78 3.90
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL 20.10.2020 0.071882 0.04 0.48 1.96 6.93
İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU TRL 20.10.2020 8.979935 -0.25 4.64 15.31 33.20
Hisse Senedi Fonları
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL 20.10.2020 64.506772 1.03 7.68 0.05 2.72
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL 20.10.2020 95.127199 2.64 16.42 12.98 29.52
İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL 20.10.2020 0.117777 0.08 10.99 20.89 81.23
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL 20.10.2020 0.043694 4.20 11.68 -3.98 -22.99
İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL 20.10.2020 0.058719 1.03 6.89 -1.11 -4.01
Uluslararası Fonlar
İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TRL 20.10.2020 0.112828 -0.23 7.58 19.56 35.66
İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL 20.10.2020 0.088059 -0.48 4.55 15.69 37.81
Emtia Fonları
İŞ PORTFÖY ALTIN FONU TRL 20.10.2020 0.052606 -0.66 2.33 20.96 63.43
İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU TRL 20.10.2020 0.024317 0.35 3.85 20.04 6.06
Katılım Fonları
İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU TRL 20.10.2020 0.038391 0.03 0.66 0.13 5.16
Gayrimenkul Yatırım Fonları
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU * TRL 20.10.2020 1.377272 0.02 0.23 0.65 4.39
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRL 20.10.2020 1.012976 0.00 -0.03 -0.35 2.54
İş Portföy Quasar Gayrimenkul Yatırım Fonları
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRL 20.10.2020 1.064966 0.00 -3.87 -4.10 2.22
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL TİCARİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRL 20.10.2020 1.075118 0.00 -0.07 -0.24 6.19
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL KONUT KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRL 20.10.2020 1.116599 0.00 2.30 1.99 7.59
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU ** TRL 20.10.2020 1.596080 -0.13 1.17 3.64 18.28
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU ** TRL 20.10.2020 1.072234 -0.10 1.35 3.14 7.22
Koruma Amaçlı Fonlar
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON TRL 20.10.2020 1.232646 0.03 3.95 2.41 17.37
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON TRL 20.10.2020 1.198913 0.03 1.34 3.43 19.35
İŞ PORTFÖY %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ FON TRL 20.10.2020 1.089892 0.01 1.02 2.57 8.99
Serbest Fonlar
İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON TRL 20.10.2020 0.030872 0.01 0.93 2.44 7.13
İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON TRL 20.10.2020 8.761135 -0.32 4.16 13.40 30.07
İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON USD 20.10.2020 1.112130 0.12 -0.38 -1.48 -1.92
İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON USD 20.10.2020 0.971173 0.10 -0.05 -0.97 -2.88
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON USD 20.10.2020 1.062334 0.12 0.75 0.64 6.23

* İlgili fonlar günlük fiyat açıklamamakta olup, web sitesinde yer alan fiyatlar alım-satım günlerinde alım-satıma konu olan resmi fiyatlar, diğer günlerde ise referans fiyatlardır. Fonların detaylı bilgilerinden alım-satıma konu olan resmi fiyatların açıklanma dönemlerine ulaşabilirsiniz.

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy’ün yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.