İş Portföy Robofon
Para Piyasası Fonları
Karma Fonlar
Fon Sepeti Fonları
Borçlanma Araçları Fonları
Hisse Senedi Fonları
Serbest Fonlar
Uluslararası Fonlar
Emtia Fonları
Değişken Fonlar
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Katılım Fonları
Serbest Döviz Fonlar
Fon Kodu Fonlar Para Birimi Geçerli Olduğu Tarih Birim Pay Fiyatı Getiri
Günlük Aylık 3 Aylık Yılbaşından ***
İş Portföy Robofon
TI4 İŞ PORTFÖY ROBOFON TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON) TRL03.12.2021 109,122277 %0,15 %6,30 %10,67 %21,29
TI7 İŞ PORTFÖY ROBOFON DENGELİ DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON) TRL03.12.2021 14,608397 %0,68 %18,73 %27,73 %38,15
IBB İŞ PORTFÖY ROBOFON ATAK DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON) TRL03.12.2021 2,518917 %0,86 %25,87 %38,06 %46,55
Para Piyasası Fonları
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU TRL03.12.2021 342,822521 %0,04 %1,22 %4,08 %16,23
IOP İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI FONU TRL03.12.2021 1,252068 %0,04 %1,29 %4,26 %16,88
Karma Fonlar
IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON TRL03.12.2021 1,446802 %-1,65 %32,67 %47,65 %44,68
IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON TRL03.12.2021 1,527051 %-1,04 %31,92 %53,48 %52,71
IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON ** TRL03.12.2021 1,728912 %-1,05 %27,07 %52,62 %72,89
IKL İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON ** TRL03.12.2021 1,901934 %0,03 %34,93 %52,90 %90,19
ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON ** TRL03.12.2021 1,883892 %-1,66 %37,86 %58,83 %88,39
IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON ** TRL03.12.2021 4,547567 %-1,42 %36,64 %63,66 %101,56
TKK İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON TRL03.12.2021 0,281965 %0,40 %15,49 %20,67 %25,88
Değişken Fonlar
IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TRL03.12.2021 1,880015 %-1,41 %43,33 %75,91 %88,00
IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TRL03.12.2021 1,706986 %-2,32 %36,15 %57,58 %70,70
KKH İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON TRL03.12.2021 1,213661 %0,04 %1,44 %4,55 %17,26
TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON TRL03.12.2021 0,033587 %0,37 %6,23 %11,14 %20,19
TBP İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON TRL03.12.2021 0,050367 %0,22 %5,59 %10,30 %22,56
Borçlanma Araçları Fonları
TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL03.12.2021 12,710562 %0,03 %1,03 %3,71 %14,61
IBK İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL03.12.2021 0,028764 %0,04 %1,13 %3,84 %17,55
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL03.12.2021 0,047946 %0,04 %1,04 %3,76 %14,70
TI6 İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL03.12.2021 134,546299 %0,09 %1,32 %4,09 %11,06
TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TRL03.12.2021 0,086457 %0,04 %1,54 %4,51 %17,33
IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU ** TRL02.12.2021 15,902746 %2,71 %36,51 %54,94 %78,51
Hisse Senedi Fonları
IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL03.12.2021 1,332681 %0,83 %21,80 %30,03 %33,27
IDH İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL03.12.2021 1,077570 %1,65 %12,45 %7,16 %6,65
TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL03.12.2021 101,927234 %0,50 %19,31 %26,05 %27,25
TI3 İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL03.12.2021 128,918202 %1,17 %24,67 %24,09 %14,63
TTE İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL03.12.2021 0,186188 %1,23 %23,21 %32,91 %42,73
TAU İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL03.12.2021 0,056894 %0,95 %13,55 %16,10 %2,53
TIE İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TRL03.12.2021 0,090111 %1,09 %21,24 %25,41 %26,03
Uluslararası Fonlar
TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU ** TRL02.12.2021 0,238567 %3,87 %39,18 %60,31 %108,52
TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ** TRL02.12.2021 0,144106 %2,79 %36,83 %54,26 %71,04
Emtia Fonları
TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU TRL03.12.2021 0,081983 %0,09 %39,69 %58,49 %67,41
IJT İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON TRL03.12.2021 1,368980 %0,69 %31,34 %51,88 %36,90
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU ** TRL03.12.2021 0,054167 %-1,27 %26,25 %56,82 %120,70
IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON TRL03.12.2021 1,504464 %-1,97 %30,51 %48,39 %46,29
Fon Sepeti Fonları
ILZ İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (DENGELİ) ** TRL03.12.2021 1,376080 %0,00 %18,97 %27,83 %37,61
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU ** TRL03.12.2021 0,054167 %-1,27 %26,25 %56,82 %120,70
Katılım Fonları
IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU TRL03.12.2021 0,044979 %0,02 %1,26 %4,14 %15,15
Gayrimenkul Yatırım Fonları
ISZ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU * TRL03.12.2021 1,558732 %0,01 %0,48 %1,10 %9,80
IIG İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU * TRL03.12.2021 1,027745 %0,00 %-0,10 %-0,32 %-1,13
İş Portföy Quasar Gayrimenkul Yatırım Fonları
IIY İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU * TRL03.12.2021 1,192714 %0,47 %0,82 %1,08 %5,55
ITG İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL TİCARİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU * TRL03.12.2021 1,219736 %0,00 %-0,14 %-0,40 %7,85
IIK İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL KONUT KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU * TRL03.12.2021 1,111492 %0,00 %0,03 %-4,07 %-2,98
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
IAG İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU * TRL03.12.2021 2,084733 %0,49 %6,83 %8,20 %24,32
IYG İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU * TRL03.12.2021 1,531608 %0,37 %23,10 %33,06 %44,89
Serbest Fonlar
IJT İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON TRL03.12.2021 1,368980 %0,69 %31,34 %51,88 %36,90
FBV İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON TRL03.12.2021 1,177670 %-0,32 %7,10 %11,33 %17,45
IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON TRL03.12.2021 1,504464 %-1,97 %30,51 %48,39 %46,29
IYR İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON * TRL03.12.2021 0,036671 %-0,02 %2,76 %5,48 %18,01
Serbest Döviz Fonlar
IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON ** TRL02.12.2021 15,669455 %2,92 %38,27 %58,72 %84,15
IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON ** USD02.12.2021 1,174948 %-0,15 %-1,21 %-1,37 %2,45
IID İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON * USD03.12.2021 1,063042 %-0,04 %-0,71 %-0,53 %5,15
IUU İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * USD03.12.2021 1,156181 %-0,16 %-1,35 %-1,81 %3,22
IJD İŞ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON USD03.12.2021 1,005552 %-0,04 %-0,73 %-0,59 %0,47

* İlgili fonlar günlük fiyat açıklamamakta olup, web sitesinde yer alan fiyatlar alım-satım günlerinde alım-satıma konu olan resmi fiyatlar, diğer günlerde ise referans fiyatlardır.

** Yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonların yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde açıklanan fiyatları alım-satıma konu olmayan referans fiyatlardır.

*** 01.01.2021 tarihinden sonra kurulan fonlar için kuruluştan bugüne getiriyi vermektedir.

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy’ün yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.